Ochrannými prostředky nejsou:

  • běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
  • výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného právních předpisů,
  • speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech,
  • výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
  • sportovní výstroj a vybavení,
  • ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
  • prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.
     

Jednotlivé druhy OOPP

Legislativa