Místa, nad kterými se pracuje a hrozí nebezpečí pádu předmětů nebo osob (ohrožený prostor), musí být bezpečně zajištěna:

  • vyloučením provozu,
  • konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,
  • ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, pokud je práce kratší než jedna směna, postačí jednotkové zábradlí nebo zábrana 1,1 m vysoká,
  • určením zaměstnance provádějícího dozor po celou dobu práce.

Ohrožený prostor

Ohrožený prostor tvoří půdorys pracoviště ve výšce zvětšený podle výšky pracoviště o šířku podle tabulky:

Uvedené šířky se zvětšují o 0,5 m při práci na střeše se sklonem větším než 25 stupňů. Při vertikální dopravě břemen se prostor zvětšuje o 1 m na všechny strany od půdorysu břemene.

Na komínech, věžích a stožárech je ohroženým prostorem pás kolem obvodu paty objektu o šířce podle tabulky.