Co můžete dělat jako zaměstnanec, pokud máte dojem, že zaměstnavatel nedodržuje povinnosti vyplývající zprávních předpisů? Můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce , kde můžete využít osobní poradenství, zaslat svůj dotaz e-mailem, rovněž můžete zaslat podnět poštou nebo datovou schránkou. V mezním případě se můžete obrátit na soud nebo na veřejného ochránce práv (ombudsman).


CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Pokud se rozhodnete podat stížnost, je vhodné si s sebou připravit dokumenty, dokládají skutečnosti, jež považujete za protiprávní. Zkrátka nestačí přijít na kontrolní úřad a říct, že si chcete stěžovat. Čím více toho přinesete nebo zašlete a čím více doložíte podkladů či důkazů, tím rychleji a jednodušeji se vše vyřídí.

JAKO DŮKAZ MOHOU BÝT PŘEDLOŽENY NAPŘÍKLAD TYTO DOKUEMNTY:

  • pracovní smlouva
  • mzdový výměr
  • potvrzení o zaměstnání
  • výplatní listina
  • fotografie dokládající protiprávní zkutečnost
  • apod.

Pro kontrolní orgán je také velmi důležitá identifikace zaměstnavatele, tedy název a sídlo firmy, IČ a místo výkonu pracovní činnosti.

NEMĚLI BYSTE ZAPOMENOUT NA:

  • své jméno a příjmení – stížnost je možné podat anonymně
  • vaší doručovací adresu
  • telefon, email či jiný kontakt na vás

Ačkoli je možné stížnost podat anonymně, tak nemusíte mít obavy, že se zaměstnavatel dozví, od koho stížnost je, protože kontrolní orgány mají zákonnou povinnost zachovat mlčenlivost o totožnosti stěžovatele. Na druhou stranu, pokud si budete přát, aby to věděl, tak mu to inspektorát práce sdělí.
Pokud při odesílání nezůstanete v anonymitě a uvedete své nacionály a adresu, tak Vám po ukončení kontroly bude zaslána informace o výsledku kontroly.