Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje:

  • při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací,
  • používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (viz. kapitola žebříky),
  • provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených.