Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Pro dětská hřiště intenzivně využívaných nebo vystavená vandalství může být nezbytná denní prohlídka tohoto typu.