Nebezpečí při styku s/nebo vstřebání organických tekutých nátěrových hmot

Toto nebezpečí může vznikat při styku s/nebo vstřebání organických tekutých nátěrových hmot, rozpouštědel, čisticích látek způsobujících poškození kůže a očí, záněty kůže nebo alergie.

Nebezpečí od inhalace organických tekutých nátěrových hmot

Toto nebezpečí může vznikat při vdechnutí aerosolů nebo pár rozpouštědel, uvolňovaných z organických tekutých nátěrových hmot.

Nebezpečí od inhalace plynů

Toto nebezpečí může vznikat při vdechnutí toxických plynů, unikajících z topných zařízení (topných plynů, plynných spalin).

Nebezpečí od inhalace plynů a par

Toto nebezpečí může vznikat při vdechnutí nebezpečných plynů a par vytvářených automatickým požárním hasicím zařízením.