Sedadlo musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Prostor pro dolní končetiny na pracovním místě musí umožňovat pohyb dolních končetin vpřed a do stran.

Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to technologie dovoluje, vybavena sedadlem jednoduché konstrukce pro krátkodobý odpočinek.

Pracovní místa, na nichž je zvýšena pracovní rovina se vybavují pracovními sedadly s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakovým požadavkům. Musí být vybavena kruhovou či jinou opěrou pro dolní končetiny.

Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případech, kdy provádění pracovních úkonů je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonů mimo optimální dosah paží se pracovní místa vybavují otočnými, popřípadě pojíždějícími sedadly.

Požadavky na rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny při práci vsedě jsou:

  • nejmenší výška nad podlahou 600 mm,
  • nejmenší celková šířka 500 mm,
  • nejmenší hloubka od přední hrany stolu či zařízení 500 mm,
  • optimální hloubka od přední hrany stolu či zařízení 700 mm,
  • nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu 200 mm.