Rozsah a obsah školení (odborné přípravy) o požární ochraně
U některých skupin školených osob je sice stanoven rozsah informací, se kterými musí být školení seznámeni , ten ale musí být doplněn v smyslu § 26, odst. 1, Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci tak, aby odpovídal vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců:

Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.