• Práce s použitím letadla lze provádět podle předem zpracovaného technologického postupu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
  • Práce nelze zahájit, pokud není zajištěno dorozumívání mezi posádkou letadla a fyzickými osobami zapojenými do leteckých prací na zemi.
  • Bližší požadavky na zavěšování, zdvihání, přemisťování, osazování a odvěšování břemen, se uplatní přiměřeně, s přihlédnutím k působení povětrnostních a provozních podmínek.