Volejte Policii ČR – 158:

 • pokud dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100 000 Kč (včetně přepravovaných věcí),
 • k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení,
 • policii volejte vždy, pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.,
 • pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou,
 • když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.),
 • když nebudete po nehodě schopni sami obnovit plynulost provozu.

 1. Vždy a bez odkladu informujte svého nadřízeného.
 2. V případě potřeby přivolejte ZZS (155) a poskytněte první pomoc.
 3. V rámci možností nehodu zdokumentujte (zákresy, náčrty, fotodokumentace, videoukázka).
 4. Zajistěte bezpečné označení komunikace (výstražný trojúhelník, výstražná světla).

Co budete potřebovat při autonehodě?

 • Autolékárnička.
 • Reflexní vesta.
 • Výstražný trojúhelník.
 • Telefon pro zavolání ZZS (155), HZS (150) nebo PČR (158).
 • Formulář o dopravní nehodě.