Pracovnělékařské prohlídky se provádí se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu, tj. před dnem nástupu do práce. Provádí se také při převedení na jinou práci (pokud se mění pracovní podmínky – faktory pracovních činností)..

Pracovník nesmí zahájit vlastní pracovní činnost podku pro ní není zdravotně způsobilý tj. nemá platnou lékařskou prohlídku pro druh práce, kterou vykonává.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

 Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky

Další

Lékařské prohlídky u brigádníků

Legislativa