Pracovnělékařské prohlídky se provádí před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu, tj. před dnem nástupu do práce. Provádí se také při převedení na jinou práci (pokud se mění pracovní podmínky – faktory pracovních činností).

Pracovník nesmí zahájit vlastní pracovní činnost pokud pro ni není zdravotně způsobilý, tj. nemá platnou lékařskou prohlídku pro druh práce, kterou vykonává.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

Legislativa