Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za 12 měsíců.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.