Obsahuje nejvýše 75 nádob (plných nebo prázdných), z toho nejvýše 50 nádob s toxickými, žíravými, hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (s objemem 50 litrů). Může být přistavěn k provozním objektům, nebo umístěn v přízemním podlaží, přičemž musí mít samostatný vstup, musí tvořit samostatný požární úsek. Malý sklad může být rovněž umístěn v rámci požárního úseku pro skladování inertních materiálů.