Vyhodnoťte havárii z pohledu ohrožení zaměstnanců.

  1. Bezodkladně informujte vedení firmy.
  2. Je-li to bezpečné pro Vás a další osoby, tak můžete začít odstraňovat příčiny a následky havárie
  3. Vyhodnoťte – zdokumentujte – poučte se!

Co potřebujete?Podle čeho postupovat ?
– Odpovědnou osobu, která bude mimořádnou událost řešit a řídit.
– Lékárnička.
– Telefon pro přivolání ZZS (155), HZS (150).
dále můžete potřebovat různé sorbenty nebo vyprošťovací techniku.
– Havarijní plán.
– Požární poplachové směrnice a požární evakuační plán.
– Traumatologický plán.
– Pokyny zaměstnavatele.

Každou mimořádnou událost je třeba předvídat na základě identifikace a zhodnocení rizik.