Na dentální přístroje používané v zubní ordinaci a laboratoři se vztahují opatření jako na zdravotnické prostředky, technická zařízení a popřípadě vyhrazená technická zařízení. 

Další bezpečnostní opatření:

  • zajistit průvodní dokumentaci od výrobce, užívat přístroje v souladu s ní a seznámit s ní dotčené pracovníky,
  • hlučnost dentálních přístrojů se pohybuje standardně kolem 50-60 dB, nejsou třeba žádná zvláštní opatření, 
  • pracovní činnosti s dentálními přístroji a nástroji s sebou přináší zátěž malých svalových skupin a pracovní polohou – musí být bráno v potaz při zpracovávání kategorizace prací,
  • prach, který vzniká při tvarování zubů a výrobě implantátů (především při použití pískovaček) je nebezpečný při zásahu očí a vdechnutí – je třeba zajistit odsávání popřípadě používat OOPP (ochranu zraku a ochrannou ústní roušku), 
  • provádět kontrolu dentálních přístrojů i nástrojů před každým použitím, 
  • zajistit dostatečné osvětlení a pracovní prostor na pracovišti,
  • poškozené nebo ohnuté nástroje se musí vyřadit, hrozí zvýšené nebezpečí poranění pacienta a zdravotnického pracovníka, 
  • při používání turbín s osvětlením je třeba se vyhnout kontaktu světelného zdroje s očima pacienta i zdravotnického personálu.
  • poškozené turbínové potrubí může způsobit výron vzduchu o velké rychlosti a následné zranění přítomných osob, je třeba jej kontrolovat před každým použitím.

Další informace ze zdravotnictví