Osobní údaje jsou osobní informace o fyzické osobě tj. subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat například na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Nejběžnější typy osobních údajů:

 1. jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. trvalé bydliště,
 4. datum narození,
 5. místo narození,
 6. rodné číslo,
 7. identifikační číslo, DIČ
 8. číslo občanského průkazu,
 9. číslo řidičského průkazu,
 10. číslo cestovního pasu,
 11. číslo bankovního účtu,
 12. číslo kreditní karty,
 13. fotografický záznam,
 14. video záznam,
 15. audio záznam,
 16. e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu),
 17. telefonní číslo – soukromé i pracovní,
 18. IP adresa,
 19. příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu,
 20. cokoliv jímž můžeme identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Údaje, které se mohou volně zpracovávat

 1. údaje o právnických osobách a orgánech veřejné moci a dalších institucí,
 2. anonymizované údaje,
 3. osobní údaje zemřelých osob,
 4. údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter.

Legislativa

Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 127/2005 Sb. ,o elektronických komunikacích.
Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.
Nařízení GDPR