Stabilní hasicí zařízení (SHZ) je pevně zabudované ve stavbě nebo technologii. Sestávají se z nádrže nebo tlakového zásobníku na hasivo, čerpacího zařízení, potrubních rozvodů s řídícími ventily a výstřikových koncovek účelně rozmístěných v chráněném prostoru nebo na technologii.

Nedílnou součástí většiny SHZ je detekční, řídící, monitorovací a poplachové zařízení. U samočinných SHZ se předpokládá, že jsou uvedená do činnosti co nejdříve po vzniku požáru. Vždy by to mělo být před dosažením celkového vzplanutí.

*Podle druhu hasiva rozlišujeme tyto SHZ: *

  • vodní, parní – sprinklerová, sprejová, mlhová, s otočnými proudnicemi
  • pěnová
  • plynová
  • prášková
  • speciální např. aerosolová

Sprinklerová zařízení se používají k hašení vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Sprinklery se uvádí do činnosti samočinně a to jenom ty, které se zahřejí na tzv. otevírací teplotu. Pro zvýšení hasicího účinku se v některých případech používá k hašení i pěna. V případě požáru dojde k zahřátí tepelné pojistky sprinkleru na otevírací teplotu, což způsobí její prasknutí nebo roztavení a otevření sprinkeru s následným poklesem tlaku ve vodním potrubí. To je impulsem pro otevření ventilové stanice a uvedení do činnosti zařízení pro zásobování vodou. Současně se uvádí do činnosti poplachový zvon a na místě se stálou obsluhou se signalizuje otevření ventilové stanice. Účelem sprinklerů je zajistit rovnoměrnou, předem definovanou dodávku vody na chráněnou plochu.