Pracovní skupina WP29 byla ustanovena článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Jeho úkoly jsou popsány ve článku 30 směrnice 95/46/EC a článku 15 směrnice 2002/58/. 25.5 2018 se současně s účinností GDPR změní na EPDB – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.