• Ergonomická úprava pracoviště, individuální nastavení parametrů pracovního místa, využití ergonomických pomůcek (podložka pod nohy, držák dokumentace, opěrky předloktí, bederní opěrky apod.).
  • Vhodné umístění monitoru (horní část monitoru by měla být zhruba ve výšce očí a asi 50-70 cm od očí), klávesnice a dokumentů.
  • Důležitá je výška manipulační roviny, na níž je umístěna klávesnice (předloktí s nadloktím by mělo svírat úhel 90 stupňů).
  • Velmi důležité je kvalitní sedadlo s individuálně nastavitelnými prvky.
  • Dostatek místa na pracovním stole a vhodné uspořádání na pracovním stole podle charakteru práce.
  • Při sezení uplatňovat zásady tzv. dynamického sedu, tj. střídání poloh.
  • Uplatňovat kompenzační cvičení k předcházení obtíží.
  • Intervence formou školy zad.
  • Vhodná organizace práce (přestávky po 2 hodinách 5-10 minut, celková doba trvání práce se zobrazovací jednotkou by neměla být delší než 6 hodin).
  • Omezení neuropsychické zátěže.
  • Zajištění správných zorných podmínek.