Termín ROZSÁHLÝ není v GDPR definován. Pokyny skupiny WP 29 doporučují, aby se při určování zda se jedná o zpracování prováděné ve velkém ROZSAHU vzalo do úvahy:

 1. počet dotčených subjektů údajů – buď jako konkrétní číslo, nebo jako podíl příslušné skupiny obyvatelstva,
 2. objem údajů nebo škálu různých údajových položek, které jsou zpracovávány,
 3. trvání nebo stálost činnosti zpracování údajů,
 4. zeměpisný rozsah činnosti zpracování.

Příklady zpracování ve velkém rozsahu

 1. zpracování údajů pacientů v rámci pravidelné činnosti provedené nemocnicí,
 2. zpracování cestovních údajů jednotlivců používajících systém městské hromadné dopravy (např. sledování prostřednictvím cestovních karet),
 3. zpracování údajů o zeměpisné poloze v reálném čase zákazníků mezinárodního řetězce rychlého občerstvení pro statické účely, a to zpracovatelem specializujícím se na poskytování těchto činností,
 4. zpracování údajů zákazníků v rámci pravidelné činnosti provedené pojišťovnou nebo bankou,
 5. zpracování osobních údajů pro behaviorální reklamu provedené vyhledávačem,
 6. zpracování údajů (obsah, provoz, umístění) provedené poskytovatelem telefonních nebo internetových služeb.

Příklady, které nepředstavují zpracování ve velkém rozsahu

 1. zpracování údajů pacientů provedené jednotlivým lékařem,
 2. zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů provedené jednotlivým právníkem.