Pro pojízdná lešení platí řada společných požadavků s lešeními fasádními. V některých ohledech se ale liší. Pojízdná lešení jsou v naprosté většině nekotvená. Jejich stabilita se proto musí zajistit jinými způsoby, které musí být uvedeny v návodu.

Příznivý vliv na stabilitu má zvětšení základny. Vždy je vhodnější použít široké lešení – v půdorysu mívají osazeny dva podlahové dílce. Stabilita může být zvýšena použitím rozšiřujících stabilizátorů nebo pojezdových nosníků. Pokud nelze zvětšit základnu lešení, je možno použít stabilizující zátěž, ukládanou ve spodní části lešení. Nesmí to být sypký nebo tekutý materiál, velikost potřebné zátěže je opět nutno hledat v návodu.

Zábradlí musí být i na těchto konstrukcích dvoutyčové se zarážkou u podlahy. Pouze na pomocných podlahách, sloužících jen pro výstup, které se osazují každé 4 metry, postačí zábradlí jednotyčové bez zarážky. Při přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby. Po přemístění lešení je nezbytné znovu zkontrolovat všechna opatření pro zajištění stability a zabrzdit pojezdová kola.