Signalista může řídit přepravu a pohyb břemene. Odpovídá za předávání dorozumívacích znamení mezi jeřábníkem a vazačem. Přitom přebírá odpovědnost za přepravu. Není oprávněn vázat břemena. Signalistou může být další vazač.