Prostor pro uskladnění úklidových prostředků se zřizuje podle ČSN 734108.