Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci.

Pokuta až do výše 500 000 Kč.

b) neposkytne zaměstnanci mzdu (dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

c) neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

d) neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas.

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

e) neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci.

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

f) neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

g) neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

h) poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují.

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

i) provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo jiné než stanovené srážky.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

j) neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost (dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) nebo ji neposkytne ve stanovené výši.

Pokuta až do výše 500 000 Kč.

k) nezajistí podmínky stanovené pro normování práce (§ 300 Zákoníku práce) ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

l) odmění zaměstnance v rozporu s (§ 103 odst. 1 písm. k) Zákoníku práce).

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

m) neposkytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč.


Legislativa