Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36 tj. “Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany”).

Je tedy na výběru organizace aby si zvolila způsob ověření získaných znalostí ve školení o požární ochraně a deklarovala jej ve své vnitřní dokumentaci požární ochrany.


Legislativa