• Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před
    • mechanickými riziky,
    • tepelnými riziky,
    • neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
    • ionizujícím zářením,
    • pevnými a kapalnými aerosoly chemických a biologických činitelů.