• K zvířatům přistupujte klidně, rozhodně a sledujte jejich chování a reakce.
 • V objektech pro chov zvířat dodržujte časový režim, denní rozvrh jednotlivých pracovních operací včetně klidu a odpočinku při ošetřování zvířat.
 • Než se přiblížíte ke zvířeti upozorněte jej hlasem na svou přítomnost.
 • Přistupujte pouze ke stojícím zvířatům, k ležícímu zvířeti je možné přistupovat pouze v případě, pokud je nemocné nebo zraněná a vždy za zvýšené opatrnosti a pozornosti.
 • K zvířatům přistupujte pouze ze strany, kde nehrozí riziko přimáčknutí, přiražení ke zdi nebo jiné pevné překážce.
 • Při vstupu do stání nebo do boxu si zajistěte ústupovou cestu a dohled dalšího pracovníka.
 • Nevstupujte mezi volně ustájená zvířata bez přítomnosti další osoby ve stáji.
 • Vždy se ujistěte, že se ve stáji nepohybuje neuvázané zvíře.
 • Vodící řemen pro vodění zvířat nesmí být omotán okolo ruky nebo vláčen po zemi.
 • Nedrážděte a netýrejte zvířata.
 • Udržujte chodby ve stáji čisté, suché a průchozí.
 • Nenechávejte otevřené a nezajištěné jímky, shozy ve stropech a zdech.
 • Ve stájích s skladech slámy a jiných hořlavých látek dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.