Pracovníci ve zdravotnictví jsou vystaveni oproti ostatním oborům specifickým rizikům. Jejich kombinované působení vede často k muskuloskeletálním poruchám.

Hlavní rizika a faktory pracovního prostředí

  • Biologická rizika.
  • Pracovní poloha.
  • Fyzická zátěž při manipulaci s pacienty, ložním prádlem a dalšími předměty.
  • Psychická zátěž.
  • Chemické riziko – dezinfekční prostředky, laboratoře…
  • Ostré předměty – jehly, skalpely, kanyly….
  • Hluk, vibrace a prach u zubních lékařů.

….

Více informací