Přestože osobní údaje patří subjektům údajů (fyzickým osobám) ty musí v některých případech, strpět jejich zveřejnění. To je dáno zpravidla právními předpisy ve stanovených případech. Například zveřejnění osobních údajů podnikající fyzické osoby v živnostenském rejstříku nebo jeho rodného čísla jako daňového identifikačního čísla – DIČ. To ale neznamená, že zveřejněné osobní údaje je možné dále neomezeně přebírat a zpracovávat.

Přebírání zveřejňování údajů z veřejných rejstříků a jejich další zpracování je zpracováním osobních údajů a k tomu musí správci mít právní důvod,
Stejná situace je i u osobních údajů, které subjekty údajů dobrovolně zveřejňují na internetu. I když jsou tyto údaje, dobrovolně zveřejněné, nelze je bez souhlasu zpracovávat.
To, že jsou osobní údaje zveřejněny, tedy neznamená automaticky možnost jejich dalšího zpracovávání.