Polostabilní hasicí zařízení (PSHZ) je požárně bezpečnostní zařízení, které je pevně zabudované v chráněném objektu a disponuje vlastním rozdělovačem mobilní techniky, na které se snadno napojí hasiči se svou požární technikou. V celém rozvodu polostabilního hasicího zařízení je vzduch. Tento systém se nazývá suchá potrubní soustava.

Polostabilní hasicí zařízení (PSHZ) je v podstatě pevně zabudovaný rozvod, který za pomoci koncových prvků detekuje požár. Na rozdíl od stabilního hasicího zařízení (SHZ), není polostabilní hasicí zařízení napojeno přímo na zdroj vody. K vypuštění hasební látky je zapotřebí součinnost hasičů, kteří přijedou ke chráněnému objektu a napojí svá čerpadla a nádrže na vývody polostabilního hasicího zařízení (PSHZ) z venku budovy. Tím se spustí proces hašení, aniž by hasiči samotní museli do chráněného objektu vstoupit.

Druhy polostabilních hasicích zařízení dle typů hasiva:

  • vodní – hasební látkou je čistá voda,
  • pěnové – hasební látkou je voda s příměsí pěnidla.

Druhy PHZ dle typu koncovky

  • sprinklerová – instalace sprinklerových koncových hlavic navzájem propojených potrubními rozvody. Nemá zdroj vody ani vlastní čerpadlo. Během požáru dochází k prasknutí baňky sprinklerové hlavice a tím k zaznamenání poklesu tlaku v dané sekci díky tlakovému spínači. Následně dochází k vyslání signálu na ústřednu EPS.
  • drenčerová – jedná se o instalaci otevřených hlavic, které po zapojení požární jednotky zvenčí okamžitě začínají hasit celou chráněnou plochu i přes fakt, že se požár vyskytuje jenom v určitém hasebním úseku