Kategorie

Upravit

Lexikon BOZP a PO, Upravit

Školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na základě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci. Povinnost provádět školení bezpečnosti…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Požární značení

Požární bezpečnostní tabulky informují o umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Označování potrubí je stanoveno ČSN 13 0072 Potrubí a Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti. Způsob označování musí být určen již v projektové…

Pokračovat ve čtení