Odpovědná osoba musí před započetím cvičení nebo během ní:

  • zkontrolovat stav nářadí,
  • zajistit stálou přítomnost dospělé osoby, která dbá na udržování kázně a organizuje danou tělovýchovnou činnost,
  • při cvičení zajistit pro každého cvičence dostatek volného prostoru,
  • děti smějí použít pouze to nářadí, u něhož je dávána záchrana,
  • dbát na vhodné cvičební oblečení a nedovolit cvičit bez příslušné obuvi,
  • dbát na prevenci úrazů o hrany, rohy nářadí, kluzkou podlahu a stav parket, neupevněné nářadí apod.,
  • míčové hry hrát pouze v případech, kde je na ně tělocvična uzpůsobena (okna a osvětlovací tělesa jsou opatřena odrazovými kryty),
  • vědět kde je umístěna lékárnička,
  • dohlížet na dodržování pitného režimu cvičenců (krátké pauzy využít a připomenout cvičencům, že se mají napít).