• Základní požadavky na nízké emisní hodnoty vibrací je nutno uplatnit při konstrukci a vývoji strojních zařízení nebo při technologické přípravě výroby (použití moderní techniky, automatizace výroby nebo dálkového ovládání strojů a zařízení).
  • Použití odpruženého sedadla.
  • Odpružených rukojetí u nářadí lze použít jen pro určité typy zařízení. Požadovaný útlum vibrací v pásmu vyšších frekvencí vede k zesílení vibrací na nízkých frekvencích a pro určitá nářadí jsou takové rukojeti vysloveně nevhodné.
  • Vhodný výběr druhu nářadí a způsobu práce neboť přípustná doba trvání rizikové práce může u některých výrobků dosahovat pouhých několika minut.
  • Údržba zařízení, která jsou zdrojem vibrací (vyvažování točivých částí strojů, údržba tlumičů a izolací, včasná výměna ložisek).
  • Dodržování bezpečnostních přestávek.
  • Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků.
  • Pravidelné preventivní zdravotní prohlídky.