Plavčík je pracovník koupaliště odpovědný za bezpečnost na bazénu s oprávněním k výkonu funkce na základě kvalifikačního kurzu „Plavčík“ v rozsahu min. 70/120 hodin (bez započítání závěrečných zkoušek) zajišťovaný školícím zařízením s akreditací MŠMT. Povinné přezkoušení min 1 x za 2 roky.