Místnost pro poskytování první pomoci je zřetelně označena (nápisem: „Ošetřovna“, „místnost první pomoci“, případně logem červeného kříže v bílém pruhu, vlajkou apod.). Označení musí být nezaměnitelné. Tato místnost by měla být vybavena:

  • lékárničkou,
  • přenosnou lékárničkou pro ošetření mimo místnost první pomoci,
  • nosítky nebo páteřní deskou,
  • krčními límci pro fixaci při podezření na poranění krční páteře,
  • samorozpínacím křísícím vakem, nebo alespoň resuscitační maskou,
  • lehátkem pro položení postiženého,
  • tekoucí vodou a umyvadlem,
  • telefonem,
  • automatickým zevním defibrátorem AED (doporučeno).

Dále v této místnosti musí být k dispozici kniha ošetření, kde je každé ošetření zaznamenán (jméno a adresa postiženého, popis události, stav postiženého, poskytnutá pomoc, doporučení postiženému a zda byla přivolána zdravotnická záchranná služba).