Stanovení hygienických pravidel je důležitým preventivním prvkem v boji proti biologickému riziku. Systém by měl být zapracován do provozního řádu zdravotnických zařízení. 

K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat vždy až po umytí rukou. K jejich utírání musí použít jednorázový materiál, uložený v krytých zásobnících;

Dezinfekce rukou se provádí:

 1. vždy po kontaktu s infekčním materiálem,
 2. po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých pacientů,
 3. vždy před ošetřením pacienta, 
 4. vždy po manipulaci s biologickým materiálem a předměty a pomůckami kontaminovanými biologickým materiálem včetně použitého prádla a odpadu, 
 5. před každým parenterálním výkonem,
 6. při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k předcházení a zabránění vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví

Hygienické prostředky

Pro zdravotnický personál, pacienty a případně další osoby je třeba zajistit hygienické prostředky v dostatečném množství, správně je umístit a doplňovat je:

 1. mýdlo, 
 2. ručníky, 
 3. vysoušeče rukou (doporučujeme vysoušeče s nízkou intenzitou, aby nedocházelo k přílišnému rozvíření),
 4. odpadkové koše (nejlépe s nožním ovládáním), 
 5. prostředky pro péči o pokožku,
 6. osobní dezinfekční prostředky,
 7. jednorázové utěrky, uložené v krytých zásobnících

Legislativa