Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

Tekoucí pitná voda musí být zřízena přímo na pracovišti při práci:

  • s biologickými činiteli,
  • s látkami a směsmi působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci,
  • s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi,
  • s látkami a směsmi s kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2,
  • s karcinogeny, mutageny a látky toxickými pro reprodukci,
  • s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314,
  • ve výrobě kosmetických prostředků,
  • v úpravnách vod a vodovodů,
  • v holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách,
  • v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje (solária nebo myostimulátory).

Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou.

Voda pro technologické účely, která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, musí mít teplotu nejméně 32 oC