Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

Druhy nemocí z povolání

Podle výše uvedeného nařízení rozlišujeme tyto druhy nemocí z povolání:

  • nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  • nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory,
  • nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,
  • nemoci z povolání kožní,
  • nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  • nemoci z povolání ostatní, způsobené ostatními faktory a činiteli.

Legislativa