Kategorie

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Školení osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická…

Pokračovat ve čtení
Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Implementace právních změn do agendy vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 jsou účinné nové právní předpisy. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzásadější změny, které mění zásadně pravidla v oblasti technické bezpečnosti. Týká se všech firem i OSVČ. Více informací o změnách v oblasti…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Revize vyhrazených technických zařízení 2022

Revizi vyhrazených technických zařízení může provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému technickému zařízení. Pokud provádí-li revizní technik revize jako výdělečnou činnost, musí být držitelem oprávnění k revizím vyhrazených technických…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení

„Revize“ a zkoušky elektromechanického nářadí a elektrických spotřebičů

Rozdělení elektrických spotřebičů Za elektrické spotřebiče jsou považována elektrická zařízení určená k užívání aniž by bylo nutné je předem seřizovat. Připojují se jednoduchým způsobem k napájení. Elektrické spotřebiče (pokud nejsou určené pro pevné připojení k…

Pokračovat ve čtení