Kategorie

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení, Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zdvihací zařízení

Školení osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení

Od 1.7 2022 je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jedním z požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených technických zařízení, je určení („pověření“) fyzické osoby odpovědné za jednotlivá vyhrazená technická…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení

Revize a zkoušky elektromechanického nářadí a elektrických spotřebičů 2022

Rozdělení elektrických spotřebičů Za elektrické spotřebiče jsou považována elektrická zařízení určená k užívání aniž by bylo nutné je předem seřizovat. Připojují se jednoduchým způsobem k napájení. Elektrické spotřebiče (pokud nejsou určené pro pevné připojení k…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Technická zařízení, Vyhrazená elektrická zařízení

Osoba poučená – obsluha a práce na elektrických zařízeních, § 4

Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních Musí splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti: plná svéprávnost, zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem, provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou, §…

Pokračovat ve čtení