Kotelna se vybavuje:

  • na vchodu značkou se zákazem vstupu nepovolaných osob,
  • provozním deníkem,
  • na kouřovém nástavci zařízením pro měření tahu a teploty spalin,
  • tepelnou izolací všech ploch teplejších než 60°C (mimo uzavírací prvky a výhřevné plochy),
  • provozuschopnou ruční svítilnou.