• Provádět svářečské práce zaměstnanci, kteří nemají platný průkaz, zdravotní způsobilost a nejsou mistrem, vedoucím zaměstnancem pro tuto činnost určeni.
 • Přenášet lahve za ochranné kloboučky.
 • Opustit pracoviště pokud není bezpečně zajištěno vypnutí svářecího zařízení.
 • Zavěšovat hadice při svařování přes rameno.
 • Používat hadice na svařování kratší jak 5 m.
 • Vystavovat lahve slunečnímu záření, jakmile by teplota lahví dosáhla 50 C, musí se začít ochlazovat.
 • Zahájit práce bez zajištění vodní předlohy naplněné vodou.
 • Vodní předloha se nesmí při zamrznutí ohřívat plamenem, pouze horkou vodou.
 • Provádět svářečské práce bez použití předepsaných OOPP.
 • Provádět svářečské práce se zvýšeným nebezpečím bez předchozího písemného souhlasu mistra-vedoucího zaměstnance.
 • Mazání kyslíkových lahví a jejich příslušenství.
 • Provádět svářečské práce v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím bez zápisu a povolení ke svařování, že svářečské práce bude provádět dodavatelská firma je tato povinna předat bezpečnostnímu technikovi ke schválení  Rozsah zvláštních bezpečnostních opatření a na jejím základě bude vydáno povolení ke svařování.

Pro provádění svářečských prácí se zvýšeným požárním nebezpečím musí mít svářeč příkaz, vydaný provozovatelem prostor, ve kterých bude svařování prováděno.