1 – hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetřování skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.

2 – hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.

3 – nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.

Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví. Jde-li o práci ve směně delší než 8 hodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.