Zásady bezpečnosti práce pro jednotlivé sektory (oblasti) pracovních činností.