Vazač odpovídá za použití vhodného příslušenství pro vázání břemene, jeho správné uvázání a odvázání a za zahájení pohybu jeřábu s břemenem. Když na vazače jeřábník nevidí, musí být ustanoven signalista, který přenáší vazačovy pokyny jeřábníkovi. Zvláštní pozornost musí vazač věnovat ohrožení v blízkosti manipulace, na které jeřábník nevidí.