Nebezpečí vznikající při práci v lakovnách popisuje norma ČSN EN 12215+A1.Při používání technologií pro nanášení barev, stříkání a lakování vzniká celá řada nebezpečí, která je vždy nutno vhodně identifikovat a vyhodnotit.

Mechanická nebezpečí

Nebezpečí uzavření obsluhy

Nebezpečí vystříknutí vysokotlaké kapaliny

Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu pracovníků

Elektrická nebezpečí

Nebezpečí vnějších vlivů na elektrická zařízení

Tepelná nebezpečí

Nebezpečí vytvářená hlukem

Nebezpečí od nebezpečných látek

Nebezpečí požáru

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí způsobená poruchou dodávky energie

Nebezpečí způsobená nezdravou pracovní polohou