Mistr plavčí je pracovník koupaliště odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném zařízení s oprávněním k výkonu funkce na základě absolvování kurzu „Mistr plavčí“. Minimální rozsah kurzu 150/200 hodin (bez započítání závěrečných zkoušek) v akreditovaném zařízení MŠMT. Povinné přezkoušení min. 1 x za 5 let. Povinné doškolení z první pomoci min 1 x za 2 roky.