V intervalech stanovených v průvodní dokumentaci dočasné konstrukce se provádějí pravidelné odborné prohlídky. Prohlídky musí být neodkladně provedeny i po mimořádných okolnostech (nepříznivá povětrnostní situace).