Při stohování manipulačních jednotek, musí být jednotky označeny stohovací nosností anebo stohovací výškou anebo počtem vrstev ve stohu. Tyto hodnoty nesmí být překročeny.

Manipulační jednotky, které nejsou označeny stohovací nosností anebo stohovací výškou anebo počtem vrstev ve stohu lze stohovat za předpokladu, že takto budou dodatečně označeny po zjištění, že:

  • jsou konstrukčně, popř. svým tvarem uzpůsobeny manipulaci při stohování,
  • snesou stohovací tlaky,
  • vytvořený stoh bude stabilní,
  • stohovací výška je stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu,
  • při stohování manipulačních jednotek není překročeno dovolené zatížení užitné plochy skladu.

Výška stohu musí být pouze taková, aby mezi horní hranou manipulační jednotky a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí nebo svítidla) byla dodržena bezpečnostní vzdálenost nejméně 200 mm. Pokud je umožněno odebírání materiálu z nastohovaných manipulačních jednotek, musí být prováděno bezpečně, a to maximálně do výšky 1800 mm od místa bezpečného postavení obsluhy, přičemž nesmí být poručena stabilita stohu.

Při stohování manipulačních jednotek je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu manipulačních jednotek provazováním, podpíráním nebo vzájemným opíráním.