Požární bezpečnostní tabulky informují o umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naplnění tohoto závazného předpisu lze v zásadě dvěma způsoby:

  • použitím nouzového osvětlení se záložním zdrojem elektrické energie nebo
  • instalováním bezpečnostního značení vyrobeného z fotoluminiscenčního materiálu.

Fotoluminiscenční tabulky jsou určeny především k označování únikových cest a k upozornění na prvky a vybavení úzce souvisejících s požární ochranou.

Právní předpisy