Kontroly, které provádí inspektoráty práce (OIP), patří mezi nejvíce obávané kontroly ze strany státního odborného dozoru.

Víte, že v podstatě existují dva typy kontrol? Ano, ohlášená a neohlášená! Ohlášená kontrola bývá častější, což pro Vás znamená značnou výhodou, ať BOZP řešíte nebo ne. V případě, že máte svého garanta BOZP, doporučujeme Vám ho kontaktovat s tím, že máte nahlášenou kontrolu z OIP a on Vám se vším poradí a pomůže Vám doladit drobné nedostatky.

V následujícím článku Vám poradíme, jak se připravit, abyste nepřišli k úhoně.

CO OIP NEJČASTĚJI KONTROLUJE??

To je informace, kterou Vám daný inspektor může a nemusí sdělit dopředu. Ale nejčastěji jsou předmětem kontroly následující věci:

1. Dokumentace BOZP:

 • Kategorizace prací
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Prevence rizik BOZP
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Pracovní úrazy
 • Provozní dokumentace
 • Pracovní a organizační řád

2. Doklady a záznamy:

 • Záznam o školení BOZP
 • Docházku zaměstnanců
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Doklady o provozu motorových vozidel
 • Doklady o odborné způsobilosti

3. Revize a kontroly:

 • Kontroly regálů
 • Revize elektrických a plynových spotřebičů

4. Dále můžete potřebovat:

 • Jmenování osob zodpovědných za bezpečný provoz technických zařízení
 • Manuály a dokumentace strojů, přístrojů a zařízení
 • Havarijní plány
 • Zajištění první pomoci
 • Technologické a pracovní postupy
 • Lékařská preventivní péče

Výstupem z kontroly je rozsáhlý protokol, který zaznamenává veškeré nedostatky a opatření k jejich odstranění včetně termínů jejich odstranění a další kontroly. Protokol by měl přebrat statutární zástupce kontrolovaného subjektu nebo jeho pověřený zástupce.

DOPORUČUJEME:

 • Kontaktujte vašeho garanta BOZP, se kterým můžete vše potřebné zkonzultovat a doladit případné nedostatky, případně ho můžete požádat i o asistenci při kontrole.
 • Nesnažte se kontrole vyhýbat – výmluvy atd.
 • Snažte se být korektní a vyjít maximálně vstříc
 • Nemáte-li žádného garanta BOZP – kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme oblast BOZP zajistit.

VÝŠE POKUT ZE STRANY OIP:

 • Správní delikty v oblasti pracovní doby až 2.000.000,- Kč
 • Správní delikty v oblasti bezpečnosti práce až 2.000.000,- Kč
 • Správní delikty v oblasti zvláštních pracovních podmínek až 1.000.000,- Kč
 • Správní delikty v oblasti bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví až 2.000.000,- Kč
 • Správní delikty právnických osob v oblasti vyhrazených technických zařízení až 2.000.000,- Kč.

Související odkazy